Kontrolki WinForms

SkayTek Controls WinForms - SQL Connection Dialog Logo

SQL Connection Dialog

Kontrolka SQL Connection Dialog umożliwia logowanie do serwera bazodanowego MS SQL Server. Pozwala definiować ustawienia i zapisywać je jako profile połączeń. Kontrolka ta, to gotowe rozwiązanie, które możesz zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga autoryzacji połączenia z serwerem bazodanowym.

SkayTek Controls WinForms - SQL Connection DialogSkayTek Controls WinForms - SQL Login Editor Logo

SQL Login Editor

Kontrolka SQL Login Editor umożliwia konfigurację ustawień loginu serwera bazodanowego MS SQL Server. Przy jej użyciu możesz zarówno dodawać nowe loginy jak i edytować już istniejące. Dodatkowo w prosty sposób wygenerujesz skrypt tworzący lub aktualizujący dane loginu.

SkayTek Controls WinForms - SQL Login EditorSkayTek Controls WinForms - SQL Script Editor Logo

SQL Script Editor

Kontrolka SQL Script Editor umożliwia edycję skryptów SQL. Posiada wbudowany mechanizm kolorowania składni, który ułatwia czytelność skryptów i zasadniczo wpływa na ergonomię pracy. Potrafi zidentyfikować ponad 3400 kluczowych słów: procedury składowane, systemowe funkcje, widoki i tabele, operatory, wartości tekstowe oraz komentarze. Oprócz podstawowych funkcji tekstowych edytor dostarcza rozwiązanie, które umożliwia wykonanie, zatrzymanie, analizę skryptu bezpośrednio na serwerze SQL.

SkayTek Controls WinForms - SQL Script EditorSkayTek Controls WinForms - Windows Explorer Logo

Windows Explorer

Kontrolka Windows Explorer to funkcjonalna przeglądarka plików i folderów w systemie Windows. Umożliwia przeglądanie katalogów lokalnych oraz sieciowych. Automatycznie wykrywa pendrive-y oraz dyski zewnętrzne podłączane do portu USB komputera. Pozwala kopiować, wycinać, wklejać i przenosić pliki oraz foldery w strukturze katalogowej systemu Windows. Posiada również podstawową wyszukiwarkę za pomocą której znajdziesz szukany element.

SkayTek Controls WinForms - Windows ExplorerSkayTek Controls WinForms - List View Fresh Logo

List View Fresh

Kontrolka List View Fresh prezentuje widok listy, który wyświetla kolekcję elementów przy użyciu jednego z czterech różnych widoków. Wyróżnia ją widok w trybie Szczegółów, w którym można personalizować wygląd nagłówków kolumn oraz siatki rozdzielającej poszczególne elementy. Pozwala definiować grupy, które standardowo za pomocą przycisku można zwijać i rozwijać.

SkayTek Controls WinForms - List View FreshSkayTek Controls WinForms - Downloader Logo

Downloader

Kontrolka Downloader umożliwia pobieranie plików z sieci. Obsługuje protokoły HTTP i HTTPS z autoryzacją, czyli z możliwością weryfikacji danych logowania. Umożliwia personalizację ustawień do chronionych przestrzeni zasobów sieciowych. Korzystając ze standardowego protokołu HTTP masz większą pewność, że transfer danych nie będzie blokowany przez zapory sieciowe.

SkayTek Controls WinForms - DownloaderSkayTek Controls WinForms - About Logo

About

Kontrolka About jest narzędziem, które umożliwi Ci wyświetlanie wszystkich niezbędnych informacji o programie, który właśnie stworzyłeś. Posłuży Ci jako spersonalizowane okno informacyjne twojej aplikacji.

SkayTek Controls WinForms - AboutSkayTek Controls WinForms - Activation Code Logo

Activation Code

Kontrolka Activation Code ułatwi Ci personalizację twojego oprogramowania, sprawdzi się podczas pierwszego uruchomienia twojej aplikacji. Zapewnia identyfikację legalności dla twojego oprogramowania.

SkayTek Controls WinForms - Activation CodeSkayTek Controls WinForms - License Logo

License

Kontrolka License umożliwia wyświetlanie tekstu licencji twojego oprogramowania. Wprowadza interakcję z użytkownikiem i wymusza podjęcie decyzji, odmowę lub akceptację twoich warunków i postanowień umowy licencyjnej.

SkayTek Controls WinForms - LicenseSkayTek Controls WinForms - Line Double Logo

Line Double

Kontrolka Line służy jako separator treści. To jedna z prostszych ale bardzo użytecznych kontrolek, która pozwala na odrobinę wygody podczas projektowania interfejsu aplikacji. Ułatwia estetyczne i kontekstowe grupowanie elementów formularzy.

SkayTek Controls WinForms - Line Double