Instrukcja obsługi License Manager

Wygenerowanie i zainstalowanie licencji

Poniższa instrukcja przedstawia proces samodzielnego wygenerowania certyfikatu licencji programem License Manager, którego wymaga zestaw kontrolek do pracy w trybie projektowym w Visual Studio.

I. Rejestracja konta
Krok pierwszy

W pierwszym kroku należy utworzyć konto. Uruchom program License Manager, po lewej stronie znajdziesz zakładki z ustawieniami, wybierz Konta i kliknij w przycisk Utwórz konto.

Krok drugi

W oknie Nowe konto podaj adres e-mail oraz hasło i kliknij w przycisk Utwórz.

Krok trzeci

Prawidłowa rejestracja konta zakończy się komunikatem. Zanim jednak będziesz mógł się zalogować musisz kliknąć w link aktywacyjny, który został wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji konta.

II. Potwierdzenie rejestracji konta
Krok pierwszy

Po rejestracji konta otrzymasz email z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć i potwierdzić rejestrację konta.

III. Logowanie do aplikacji
Krok pierwszy

Po aktywacji konta można już zalogować się do aplikacji License Manager. Podaj nazwę konta, hasło i kliknij w przycisk Zaloguj.

Krok drugi

Po zalogowaniu zobaczysz listę kont.

IV. Subskrypcje
Krok pierwszy

Wybierz z lewej strony zakładkę Subskrypcje i sprawdź na liście czy posiadasz subskrypcję demonstracyjną.

V. licencje
Krok pierwszy

Następnie wybierz z lewej strony zakładkę Licencje i kliknij w przycisk Wygeneruj licencję.

Krok drugi

Kliknij w przycisk Utwórz, nasz serwer wygeneruje dla Ciebie certyfikat licencji.

Krok trzeci

Zamknij okno komunikatu i poczekaj na wygenerowanie certyfikatu licencji.

Krok czwarty

Odświeżaj listę co kilka minut, aż status licencji zmieni się na wygenerowany.

Krok piąty

Kiedy certyfikat licencji zostanie wygenerowany przejdź do kroku instalacji klikając w przycisk Zainstaluj licencję.

Krok szósty

W oknie instalatora możesz wyświetlić podgląd certyfikatu lub przejść od razu do jego instalacji. Kliknij przycisk Pokaż certyfikat. Jeśli jest to pierwsza instalacja licencji będzie ona wymagała zainstalowania certyfikatu SkayTek Root Authority w magazynie Zaufane główne urzędy certyfikacji. Instalacja certyfikatu SkayTek Root Authority wymaga praw administratora, więc jeśli nie jesteś aktualnie zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora zamknij program License Manager i uruchom go ponownie jako administrator przechodząc ponownie do tego punktu instalacji.

Krok siódmy

W tym kroku możesz zobaczyć szczegóły certyfikatu, który został dla Ciebie wygenerowany. Jeśli jest to pierwsza instalacja licencji to szczegóły certyfikatu będą wskazywać na to, że nie jest on jeszcze zweryfikowany do czasu instalacji certyfikatu SkayTek Root Authority. Zamknij okno podglądu certyfikatu i przejdź do jego instalacji.

Krok ósmy

Kliknij w przycisk Instaluj.

Krok dziewiąty

Pierwsza instalacja licencji wymaga instalacji certyfikatu SkayTek Root Authority w magazynie Zaufane główne urzędy certyfikacji. Certyfikat poświadcza autentyczność wygenerowanych dla Ciebie licencji. Potwierdź instalację klikając w przycisk Tak.

Krok dziesiąty

Licencja została zainstalowana, od tej chwili możesz używać zestawu kontrolek w trybie projektowym w środowisku Visual Studio.