Kontrolki WPF

SkayTek Controls WPF - SQL Connection Dialog Logo

SQL Connection Dialog

Kontrolka SQL Connection Dialog umożliwia logowanie do serwera bazodanowego MS SQL Server. Pozwala definiować ustawienia i zapisywać je jako profile połączeń. Kontrolka ta, to gotowe rozwiązanie, które możesz zaimplementować w każdej aplikacji, która wymaga autoryzacji połączenia z serwerem bazodanowym.

SkayTek Controls WPF - SQL Connection DialogSkayTek Controls WPF - SQL Login Editor Logo

SQL Login Editor

Kontrolka SQL Login Editor umożliwia konfigurację ustawień loginu serwera bazodanowego MS SQL Server. Przy jej użyciu możesz zarówno dodawać nowe loginy jak i edytować już istniejące. Dodatkowo w prosty sposób wygenerujesz skrypt tworzący lub aktualizujący dane loginu.

SkayTek Controls WPF - SQL Login EditorSkayTek Controls WPF - SQL Script Editor Logo

SQL Script Editor

Kontrolka SQL Script Editor umożliwia edycję skryptów SQL. Posiada wbudowany mechanizm kolorowania składni, który ułatwia czytelność skryptów i zasadniczo wpływa na ergonomię pracy. Potrafi zidentyfikować ponad 3400 kluczowych słów: procedury składowane, systemowe funkcje, widoki i tabele, operatory, wartości tekstowe oraz komentarze. Oprócz podstawowych funkcji tekstowych edytor dostarcza rozwiązanie, które umożliwia wykonanie, zatrzymanie, analizę skryptu bezpośrednio na serwerze SQL.

SkayTek Controls WPF - SQL Script EditorSkayTek Controls WPF - Data Grid Fresh Logo

Data Grid Fresh

Kontrolka Data Grid Fresh została zaprojektowana z myślą o prostej i szybkiej konfiguracji warstwy prezentacyjnej. Udostępnia kilka wbudowanych schematów kolorystycznych, który można wybrać jędnym kliknięciem. Umożliwia również w prosty sposób definiowanie indywidualnego wyglądu dla poszczególnych elementów kontrolki.

SkayTek Controls WPF - Data Grid FreshSkayTek Controls WPF - Button Fresh Logo

Button Fresh

Kontrolka Button Fresh to najczęściej wykorzystywany element interfejsu użytkownika. Umożliwia pracę w trybie standardowego przycisku oraz przycisku ze strzałkami GÓRA-DÓŁ lub LEWO-PRAWO. Dostępne właściwości kontrolki Button Fresh pozwalają ustawić nieszablonowy i zaskakujący wygląd, który wyróżni aplikację elegancką prezentacją. Wbudowane schematy kolorystyczne umożliwiają szybkie i proste dopasowanie przycisku do warstwy prezentacji aplikacji.

SkayTek Controls WPF - Button FreshSkayTek Controls WPF - Downloader Logo

Downloader

Kontrolka Downloader umożliwia pobieranie plików z sieci. Obsługuje protokoły HTTP i HTTPS z autoryzacją, czyli z możliwością weryfikacji danych logowania. Umożliwia personalizację ustawień do chronionych przestrzeni zasobów sieciowych. Korzystając ze standardowego protokołu HTTP masz większą pewność, że transfer danych nie będzie blokowany przez zapory sieciowe.

SkayTek Controls WPF - DownloaderSkayTek Controls WPF - About Logo

About

Kontrolka About jest narzędziem, które umożliwi Ci wyświetlanie wszystkich niezbędnych informacji o programie, który właśnie stworzyłeś. Posłuży Ci jako spersonalizowane okno informacyjne twojej aplikacji.

SkayTek Controls WPF - AboutSkayTek Controls WPF - Activation Code Logo

Activation Code

Kontrolka Activation Code ułatwi Ci personalizację twojego oprogramowania, sprawdzi się podczas pierwszego uruchomienia twojej aplikacji. Zapewnia identyfikację legalności dla twojego oprogramowania.

SkayTek Controls WPF - Activation CodeSkayTek Controls WPF - License Logo

License

Kontrolka License umożliwia wyświetlanie tekstu licencji twojego oprogramowania. Wprowadza interakcję z użytkownikiem i wymusza podjęcie decyzji, odmowę lub akceptację twoich warunków i postanowień umowy licencyjnej.

SkayTek Controls WPF - LicenseSkayTek Controls WPF - Line Double Logo

Line Double

Kontrolka Line służy jako separator treści. To jedna z prostszych ale bardzo użytecznych kontrolek, która pozwala na odrobinę wygody podczas projektowania interfejsu aplikacji. Ułatwia estetyczne i kontekstowe grupowanie elementów formularzy.

SkayTek Controls WPF - Line Double